Czy w przyszłości medycyna będzie spersonalizowana dla ciała każdego człowieka? Pewnie tak, a to dzięki użyciu komórek macierzystych, niezróżnicowanych komórek posiadających zdolność przemiany w każdą tkankę ciała. Craig A. Kohl opisuje rolę tych nieprawdopodobnych, transformujących się komórek oraz to, w jaki sposób naukowcy wykorzystują ich potencjał w medycynie.
Lekcja: Craig A. Kohn, animacja: Qa’ed Mai.