Medycyna regeneracyjna to najintensywniej rozwijająca się obecnie dziedzina nauki. To co do niedawna było niemożliwe, już dziś stało się realne i możliwe – naukowcy są coraz bliżsi wyhodowania całego organu dzięki wykorzystaniu komórek macierzystych.

Medycyna regeneracyjna to obszar badań biomedycznych, technologii i opieki nad pacjentem.

Ma on na celu opracowanie nowych terapii, które pomogą przywrócić nasze ciała lub regenerację narządów i tkanek, które zostały uszkodzone przez uraz, starzenie się, nowotwory i choroby. Obecnie polegamy na przeszczepach narządów i sztucznych urządzeń, ale nie są one przywrócić oryginalnych tkanek.

Nasz organizm zawiera komórki macierzyste, które są zdolne do regeneracji uszkodzonych tkanek, jest więc nadzieja, że wiele różnych chorób można leczyć za pośrednictwem terapii komórkowej lub stymulowania własnych komórek macierzystych organizmu do naprawy własnych tkanek.

W Utrechcie, powstało centrum, które rozwija nowe zabiegi regeneracyjne i macierzystych komórek dla pacjentów; wykonuje się tam  wysokiej jakości badań biomedyczne, szkoli i kształci przyszłych specjalistów biomedycznych. To centrum łączy ludzi i zwierząt naukowcy z klinicystów i biomateriałów ekspertów, którzy pracują side-by-side w celu rozwinięcia potencjału tworzenia spersonalizowanych terapii dla poszczególnych pacjentów.

Inżynieria tkankowa umożliwiła nowe zastosowania komórek macierzystych – dzięki specjalnym rusztowaniom z biomateriałów stało się możliwe nakłonienie komórek macierzystych do przekształcania się w pożądane struktury.

Aktualnie dzięki komórkom macierzystym naukowcy są w stanie wytworzyć :

  • elementy trzustki, krtani, tchawicy, wątroby, płuc
  • całą zastawkę serca
  • nerkę
  • krew (krwinki czerwone)